066 / 99 00 90 info@mbal-ivanrilski.com Ежедневно - денонощно

Обява: Предложение за места Лекар специализант – 2024

„МБАЛ Св. Иван Рилски Габрово ” ЕООД обявява предложенията си заместа, финансирани от държавата по клинични специалности, които сезаемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал.1 от Наредбата№1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата наздравеопазването: Изисквания към кандидатите: Лицата, които желаят да кандидатстват за предложените места, енеобходимо […]

Обява: Конкурс за длъжност „Лекар специализант“

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и във връзка с чл. 47б от Наредба №1 от 22януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата наздравеопазването и Заповед № РД-19-9/29.12.2022г., „МБАЛ Св. Иван РилскиГаброво” ЕООД обявява конкурс за лекар специализант по: 1. Физикална и рехабилитационна медицина в Отделение по физикална […]

Обява за лекар специализант по Образна диагностика

На основание чл.90 и чл.91от КТ и във връзка с чл. 47б от Наредба №1 от22 януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата наздравеопазването и Заповед № РД-19-5/02.08.2023г., МБАЛ „Свети ИванРилски Габрово“ ЕООД обявява конкурс за лекар специализант поОбразна диагностика в Отделение по Образна диагностика– 1 (едно)място. Мястото е финансирано от […]

Запишете час за Д-р Николай Въцов – Специалист Ортопедия и Травматология – всеки вторник

Д-р. Николай Въцов ще преглежда пациенти всеки вторник от 15:00 часа в МБАЛ “Св. Иван Рилски Габрово“. Цената за първичен преглед е 60 лв., а за вторичен преглед е 30 лв. Д-р Николай Въцов е специалист в областта на ортопедията и травматологията в гр.Плевен и в гр. Русе. Приема пациенти с всички видове заболявания и […]

Запишете час за Д-р Владимир Лазаров – специалист УНГ – 27 февруари 2023 г.

Запишете час за Д-р Владимир Лазаров – Специалист УНГ и спестете време! Консултативно-диагностичните прегледи ще се извършват на 27.03. Ако имате затруднено носно дишане, синузит, гласови разстройства, хъркане, възпаления на външното и средното ухо, фарингит, или детето ви има аденоидни вегетации. Ако се нуждаете от: слухопротезиране с дигитални слухови апарати, изследвания като аудиометрия и тимпанометрия, […]

Четири свободни позиции по клинични специалности в МБАЛ „Св. Иван Рилски Габрово“

МБАЛ „Св. Иван Рилски Габрово“ обявява предложенията си за места, финансирани от държавата по клинични специалности, които се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал.1 от Наредбата №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:1. Вътрешни болести – 1;2. Пневмология и фтизиатрия – 1;3. Образна […]