066 / 99 00 90 info@mbal-ivanrilski.com Ежедневно - денонощно

Физикална и рехабилитационна медицина

Отделението по физикална и рехабилитационна медицина е самостоятелно звено в МБАЛ „Свети Иван Рилски Габрово“, което предоставя възможност както за продължително лечение, така и за еднодневна рехабилитация. 

Висококвалифицираният екип е с богат опит в прилагането на колагеновата терапия и таргетираната радиочестотна терапия – един от най-ефективните методи за лечение на мускулни и ставни болки, травми и заболявания.

Отделението разполага със съвременна апаратура от най-висок функционален клас, с възможности за моделиране на рехабилитационните програми съобразно индивидуалните особености на всеки пациент.  

Съгласно договора с Националната здравноосигурителна каса отделението оказва болнична помощ по следните клинични пътеки:

– „Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система”

 – „Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система”

 – „Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа”

 – „Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия”

 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на централна нервна система”

 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система”

– „Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции”

 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат”.

 

Ултрамодерното терапевтично оборудване и високата професионална квалификация на медицинския екип гарантират предоставянето на качествена медицинска услуга.