066 / 99 00 90 info@mbal-ivanrilski.com Ежедневно - денонощно

ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИИ, КУРСОВЕ

Специалности: „Вътрешни болести“ и  „Кардиология“

Завършва висше образование в Медицински университет – Плевен през  1983 г. Започва професионалното си развитие в отделението по анестезия и интензивно отделение на МБАЛ-Габрово. Придобива специалност „Вътрешни болести” , а по-късно и „Кардиология”. Работи като кардиолог в МЦ „Свети ИВан Рилски”-Габрово. Участвал в множество  международни конгреси и симпозиуми.

Допълнителни квалификационни курсове: Ехокардиография, ЕКГ  холтер мониториране, холтер мониториране на кръвно налягане.

 

 

д-р Тома Владимиров

Вътрешни болести и  Кардиология