066 / 99 00 90 info@mbal-ivanrilski.com Ежедневно - денонощно

Ново поколение открит ядрено-магнитен резонанс в МБАЛ „Свети Иван Рилски” – Габрово

Изследването с ЯМР днес е най-безвредният, точен и бърз метод за прецизна образна диагностика.

Модерният ядрено-магнитен резонанс на болничния медицински център представлява отворен тип апарат от най-висок клас, който е специализиран за образна диагностика на опорно-двигателния апарат и нервната система. Този метод за диагностика може да се прилага за получаване на детайлни образи на нервната система, гръбначния стълб, меките тъкани (които са затворени или заобиколени от костите), скелета, мускулите, ставите, мастната тъкан и др. Приложим е често при налични травми и разкъвания – при проблеми с кости, хрущяли, сухожилия.

Отвореният тип дизайн на магнитния резонанс, с който разполага Медицински център „Свети Иван Рилски“, улеснява диагностицирането на пациенти, които имат фобия от затворени пространства (клаустрофобия), както и провеждане на изследване при деца, защото се допуска присъствието на родител, който може да бъде в непосредствен контакт с детето.

 

Съвременният апарат е с поле на силата 0,3 Tesla, което дава възможност за диагностициране и на пациенти с имплантирани метални шини, пластини, щифтове, изкуствени крайници, с наличие на травми и метални частици в организма (шрапнели, стружки), както и наличие на електронни устройства в тялото (пейсмейкъри, изкуствени сърдечни клапи). Специалистите, извършващи ЯМР, трябва да бъдат предварително уведомени. 

Стандартно изследването продължава около 20 – 45 минути, в зависимост от предполагаемия проблем, за който трябва да се съберат множество образи с цел диагностика.

Изследването се счита за безвредно и няма ограничение за неговата повторяемост.

Ядрено-магнитно изследване може да бъде извършвано и на пациенти с талон по НЗОК.

Медицински център „Свети Иван Рилски“ – Габрово работи по договор с НЗОК и със следните здравноосигурителни фондове:

ЗК „БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС“ АД
ДЗИ „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД
ЗК „УНИКА ЖИВОТ“ АД
ЗД „СЪГЛАСИЕ“ АД
ЗД „ОЗОК ИНС“ АД
ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД
„ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД
„ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД
ЗК „МЕДИКО-21“ АД
ЗД „ЕВРОИНС“ АД
„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД
ЗФ „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ ЕАД
ОЗОФ „ДОВЕРИЕ“ ЗАД