066 / 99 00 90 info@mbal-ivanrilski.com Ежедневно - денонощно

База 1 - ул. "Райчо Каролев" 2, ет.1

Рентгеновата лаборатория на медицински център „Св.Иван Рилски” в Габрово е открита през 2014г. и предоставя широк спектър от висококачествени услуги за образна диагностика.

Лабораторията е оборудвана с графичен рентгенов комплекс GXR-40S, който е последно поколение система за графични изследвания с високочестотен микропроцесорен рентгенов генератор,осигуряващ прецизно заснемане при много късо експонационно време т.е. при минимално облъчване на пациента. Рентгеновият комплекс разполага и с дигитализираща CR (Computed Radiography ) подсистема за конвертиране на рентгеновите изображения в цифров формат, при която чрез високо чувствителни фосфорни плаки рязко е намалена лъчевата доза на пациента и персонала.

Рентгеновият апарат GXR-40S позволява изследвания на пациенти както в изправено, така и в легнало положение. Оборудването предоставя възможност за следните рентгенографии:

– Раменен пояс и горни крайници
– Таз и долни крайници
– Гръбначен стълб
– Гръден кош,бял дроб и корем
– Череп

Чрез допълнителна работна станция към CR системата ,за удобство на лекарите, цифровите изображения могат да се разглеждат и обработват в специализиран софтуер със следните основни функции:

– Автоматични настройки за яркост и контраст за целия избран образ
– Изобразяване на тъкани с различна плътност ( за целия диапазон от меки и твърди тъкани )
– Увеличаване и намаляване на яркост и контраст
– Увеличаване на образа.

Медицински център „Св. Иван Рилски“ разполага с многофункционален ултразвуков апарат – система за кардиологични и съдови изследвания, абдоминални изследвания, акушеро-гинекологични изследвания, както и изследвания на повърхностни структури. Модулният принцип на изграждане позволява използването на широка гама от трансдюсери с различни характеристики и цели.

Осъществява се мофрологична диагностика на вътрешни органи-  черен дроб, жлъчен мехур, слезка, панкреас, бъбреци, пикочен мехур, простатна жлеза. 

С възможност за диагностика и на увеличени лимфни възли. 

Комплексно изследване на щитовидна жлеза, млечни жлези и полови органи.

Извършва се скринингово ехографско  изследване на деца на 6-месечна възраст за заболявания на пикочо-отделителната система. 

Ехография на женски полови органи и проследяване на бременност. 

Грижата за бременните е от възникване на бременността до износване на плода.

Извършва се на деца в първите месеци след раждането с цел установяване и лечение на вродена дисплазия на тазобедрените стави.

Фиброгастроскопия – основен диагностичен метод за директно изследване на хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника.  Извършва се през устата с помощта на тънък, гъвкав, телескопичен инструмент /фиброгастроскоп/.  Използва се при диагностициране на гастроезофагеална рефлуксна болест, язвена болест, доброкачествени и злокачествени новообразувания, и др. заболявания на горния гастроинтестинален тракт.

Фиброколоноскопия – ендоскопски метод за изследване на долната част на храносмилателната система. Използва се за диагностика на заболяванията на правото и на дебелото черво, при поява на различни симптоми като болки и подуване в долната част на корема, чести епизоди на запек или диария, кървене, безпричинна загуба на тегло и др., както и за ранна диагностика на рак на дебелото черво.

Прецизна горна ларингоскопия, отоскопия, установяване  и лечение на заболявания в областта на ушите, носоглътката и гърлото.

При този вид  изследване се наблюдава двуизмерен образ на миокарда в реално време. Използва се за диагностика на сърдечни кухини, клапни лезии, механика на сърдечната дейност, характеристика на миокарда и прецезиране на сърдечната функция.

ЕКГ холтер мониторирането е непрекъснат 24 часов запис на четири канала, отразяващ промените във времето на биоелектричните напрежения, създадени от сърцето в различните фази на неговата дейност. Изследването се прилага при нарушен сърдечен ритъм, исхемична болест.

Мониторирането на артериално налягане е метод на измерване на артериалното налягане с малогабаритен, закрепен на тялото на пациента монитор. В течение на 24 часа приборът регистрира артериалното налягане и съхранява резултатите от измерванията. Съхранените данни могат да бъдат принтирани. Артериалното налягане се измерва по осцилометричен метод. Изследването се прилага при нарушена сърдечна дейност, нестабилно RR.

Медицински център „Свети Иван Рилски” – Габрово е оборудван с магнитен резонанс от ново поколение отворен тип “S-SCAN” – без тунел. Разположен е в изолиращ полуцилиндър, който неутрализира външните смущения и гарантира доброто качество на образите. Базира се на принципа на радиовълни, възникващи в хомогенно магнитно поле, които се насочват към желаната част от тялото. Магнитно-резонансната томография служи за визуализиране на всички части и области на тялото, без да се използва облъчване с йонизиращи (рентгенови) лъчи, което прави метода безвреден за възрастни и особено подходящ при деца.

Стандартно изледването продължава около 30 – 60 минути, в зависимост от предполагаемия проблем, за който трябва да се съберат множество образи с цел диагностика.

Отвореният дизайн на магнитния резонанс, с който разполага Медицински център „Свети Иван Рилски“, улеснява диагностицирането на пациенти, страдащи от клаустрофобия (по последни данни около 30% от хората в световен мащаб страдат от клаустрофобия) и разрешава присъствието на родител при изследване на дете, за установяване на непосредствен контакт с него. Отпада необходимостта от пълна анестезия на детето.

Изследването се счита за безвредно и няма ограничение за неговата повторяемост.

База 2 - бул. "Трети март" 9

Медицински център „Свети Иван Рилски” – Габрово е оборудван с магнитен резонанс от ново поколение отворен тип “S-SCAN” – без тунел. Разположен е в изолиращ полуцилиндър, който неутрализира външните смущения и гарантира доброто качество на образите. Базира се на принципа на радиовълни, възникващи в хомогенно магнитно поле, които се насочват към желаната част от тялото. Магнитно-резонансната томография служи за визуализиране на всички части и области на тялото, без да се използва облъчване с йонизиращи (рентгенови) лъчи, което прави метода безвреден за възрастни и особено подходящ при деца.

Стандартно изледването продължава около 30 – 60 минути, в зависимост от предполагаемия проблем, за който трябва да се съберат множество образи с цел диагностика.

Отвореният дизайн на магнитния резонанс, с който разполага Медицински център „Свети Иван Рилски“, улеснява диагностицирането на пациенти, страдащи от клаустрофобия (по последни данни около 30% от хората в световен мащаб страдат от клаустрофобия) и разрешава присъствието на родител при изследване на дете, за установяване на непосредствен контакт с него. Отпада необходимостта от пълна анестезия на детето.

Изследването се счита за безвредно и няма ограничение за неговата повторяемост.

При този вид  изследване се наблюдава двуизмерен образ на миокарда в реално време. Използва се за диагностика на сърдечни кухини, клапни лезии, механика на сърдечната дейност, характеристика на миокарда, и прецезиране на сърдечната функция.

Осъществява се мофрологична диагностика на вътрешни органи-  черен дроб, жлъчен мехур, слезка, панкреас, бъбреци, пикочен мехур, простатна жлеза.

С възможност за диагностика и на увеличени лимфни възли.

Комплексно изследване на щитовидна жлеза, млечни жлези и полови органи.

Извършва се скринингово ехографско  изследване на деца на 6-месечна възраст за заболявания на пикочо-отделителната система.

Ехография на женски полови органи и проследяване на бременност.

Грижата за бременните е от възникване на бременността до износване на плода.

ЕКГ холтер мониторирането е непрекъснат 24 часов запис на четири канала, отразяващ промените във времето на биоелектричните напрежения, създадени от сърцето в различните фази на неговата дейност. Изследването се прилага при нарушен сърдечен ритъм, исхемична болест.

Мониторирането на артериално налягане е метод на измерване на артериалното налягане с малогабаритен, закрепен на тялото на пациента монитор. В течение на 24 часа приборът регистрира артериалното налягане през нощта и съхранява резултатите от измерванията. Съхранените данни могат да бъдат принтирани. Артериалното налягане се измерва по осцилометричен метод. Изследването се прилага при нарушена сърдечна дейност, нестабилно RR.

Извършва се на деца в първите месеци след раждането с цел установяване и лечение на вродена дисплазия на тазобедрените стави.

 Изследването представлява проникване през устата с тънка оптична тръба (фиброгастроскоп), преминава се през хранопровода и се достига до стомаха и началото на дванадесетопръстното черво, като се търсят заболявания на тези органи. Такива са гастроезофагеалната рефлуксна болест, язвената болест, доброкачествени и злокачествени новообразувания. При необходимост се взима биопсичен материал за хистологично изследване (с оглед доказване на заболяването) и се правят различни терапевтични манипулации (с цел лечението му).

 Ендоскопско изследване на долната част на храносмилателната система – право черво и различните отдели на дебелото черво. При нея с помощта на тънка тръба с фиброптична система се оглежда вътрешността на споменатите органи и при необходимост се взима биопсия или се извършват различни терапевтични манипулации.

Медицински център „Св. Иван Рилски“ разполага с многофункционален ултразвуков апарат – клинична система за сърдечни, абдоминални, съдови, акушеро-гинекологични изследвания, както и тиреоидна диагностика и изследвания на други повърхностни структури, изградена на модулен принцип, позволяващ използването на широка гама от трансдюсери с различни характеристики и цели.

Прецизна горна ларингоскопия, отоскопия, установяване и лечение на заболявания в областта на ушите, носоглътката и гърлото.

Рентгеновата лаборатория на медицински център „Св.Иван Рилски” в Габрово е открита през 2014г. и предоставя широк спектър от висококачествени услуги за образна диагностика.
Лабораторията е оборудвана с графичен рентгенов комплекс GXR-40S, който е последно поколение система за графични изследвания с високочестотен микропроцесорен рентгенов генератор,осигуряващ прецизно заснемане при много късо експонационно време т.е. при минимално облъчване на пациента. Рентгеновият комплекс разполага и с дигитализираща CR (Computed Radiography ) подсистема за конвертиране на рентгеновите изображения в цифров формат, при която чрез високо чувствителни фосфорни плаки рязко е намалена лъчевата доза на пациента и персонала.
Рентгеновият апарат GXR-40S позволява изследвания на пациенти както в изправено, така и в легнало положение. Оборудването предоставя възможност за следните рентгенографии:
– Раменен пояс и горни крайници
– Таз и долни крайници
– Гръбначен стълб
– Гръден кош,бял дроб и корем
– Череп
Чрез допълнителна работна станция към CR системата ,за удобство на лекарите, цифровите изображения могат да се разглеждат и обработват в специализиран софтуер със следните основни функции:
– Автоматични настройки за яркост и контраст за целия избран образ
– Изобразяване на тъкани с различна плътност ( за целия диапазон от меки и твърди тъкани )
– Увеличаване и намаляване на яркост и контраст
– Увеличаване на образа

Лечение на амбулаторни пациенти с доказана Ковид 19-инфекция