066 / 99 00 90 info@mbal-ivanrilski.com Ежедневно - денонощно

Д-р Мария Митева: „Съчетаваме умело физиотерапевтичните методики, за да постигнем крайната цел – възстановяване на доброто здравословно състояние на пациента“

Отделението по физикална и рехабилитационна медицина на МБАЛ „Свети Иван Рилски“-Габрово осъществява широк кръг дейности по диагностика, лечение и  постоперативна рехабилитация. За условията, които то предлага, за екипа, който работи всеотдайно, и за пациентите, които си тръгват с усмивка, разговаряме с д-р Мария Митева.

Д-р Митева,  екипът на отделението по физикална и рехабилитационна медицина работи изключително активно. Какви са най-честите проблеми, с които пациентите идват при Вас?

Действително отделението работи при пълен капацитет и графикът ни е изцяло зает. Но намеренията ни да помогнем на максимално много пациенти са сериозни и това е причината да разширяваме нашия екип. В него вече се включиха още двама специалисти – кинезитерапевти и рехабилитатори. Що се отнася до най-честите проблеми, с които пациентите се обръщат към нас, те са свързани с опорно-двигателния апарат и с периферната нервна система. След като преминат лечение, назначено им от  специалистите в съответната област, пациентите се насочват към нас за съчетаване на медикаментозното лечение с процедури, които извършваме тук в амбулаторни условия. Към нас се обръщат и пациенти с хронични дегенеративни заболявания на опорно-двигателния апарат, пациенти, преминали оперативно лечение и нуждаещи  се от кинезитерапия за  възстановяване на движенията на засегнатия крайник напр. и др.

Имате богат професионален опит, смятате ли, че пациентите познават достатъчно добре възможностите на физиотерапията? Като че ли повечето от нас сме свикнали при здравословни проблеми първо да посегнем към хапчетата, а в много случаи вероятно бихме могли да ги избегнем.

Преценката дали един здравословен проблем може да се повлияе без лекарства, само с методите на физикалната терапия, трябва да е на лекуващия лекар, не на пациента. А моите впечатления са, че лекарите в Габрово умело съчетават медикаментозното лечение с възможностите на физикалната и рехабилитационна медицина. И тук е важно да уточним, че всички процедури в структурата се назначават след лекарски преглед. Защото много често идват пациенти, които настояват за процедури, но са с проблем от съвсем друго естество. Ще дам простичък пример от преди няколко дни – в болницата идва пациент, който се интересува от възможностите на нашето отделение, тъй като се оплаква от болки в областта на кръста. При преглед обаче се оказва, че всъщност проблемът е свързан с бъбреците и пациентът има нужда от съвсем друг вид медицинска грижа. В този смисъл нека обобщим – физикалните методики са за предпочитане и могат да бъдат изключително ефективни, но само след преценка на съответния медицински специалист. Лекарите преценяват, лекуват, насочват, и всички ние участваме активно в съвместното лечение, като комбинираме медикаментозните  и физиотерапевтичните методики, за да възстановим изцяло доброто здравословно състояние на пациента.

Вашето отделение предлага широк спектър  лечебни грижи и рехабилитационни процедури. Бихте ли ги разказали за тях на достъпен език?

Процедурите, които извършваме в отделението по физикална и рехабилитационна медицина на МБАЛ „Свети Иван Рилски Габрово“, са в три основни направления: процедури, свързани с овладяване на възпалението в съответната зона и премахване на болката; кинезитерапевтични процедури, свързани с увеличаване на обема движение на съответните стави и подсилване на мускулатурата, и процедури с трофичен или подхранващ ефект.

В лечението на Вашите пациенти използвате максимално възможностите на  съвременната медицинска апаратура. С каква техника разполага екипът Ви?

Действително разполагаме с най-съвременната медицинска апаратура, необходима за функционирането на едно модерно оборудвано отделение по физикална и рехабилитационна медицина. Огромното ни преимущество е, че тази техника е съвсем нова и всичко, което искаме тя да генерира като съответен вид процедури и оздравителен ефект е на най-високо ниво. В съвременната рехабилитационна грижа е от много важно с какви апарати работи един специалист, тъй като това направление се развива изключително бързо и апаратурата се амортизира със същите темпове. Да, разполагаме с нова апаратура, която е високоефективна в терапевтично отношение. А като пример за постигане на  изключителни резултати мога да посоча гунафорезата.

Факт е, че гунафорезата е високоефективен метод за лечение на дископатии, травматични и възпалителни увреждания на мускули и др. Бихте ли разяснили още при какви оплаквания и здравословни проблеми може да й се доверим и какво всъщност представлява като методика?

Гунафорезата е методика, която се развива в световен план от няколко години и категорично доказва трофичния или подхранващ ефект в тъканите, като стабилизира структурите, особено на опорно-двигателния апарат. Чрез гунафорезата /колагенова терапия/  се внасят колагенови молекули в тъканите чрез електромагнитен резонанс, като лекарствените форми са съобразени със спецификата на отделните анатомични зони. Чрез създаването на магнитно и биофотонно поле се променя потенциалът на клетъчната мембрана и колагеновите молекули достигат целенасочено до съответния проблемен участък като за разлика от чистата магнитна фореза, чрез технологичната специфика на апарата се постига по-голяма дълбочина на проникване на гуна-колагена в ставите и тъканите /до 3 см/. Така се избягват инфекционите апликации. Процедурата е абсолютно безболезнена и трае около 20 минути. Чрез тази методика се постига локално въздействие и пълно усвояване на колагена именно от онези зони, към които е насочено лечението. При този вид съвременна терапия постигаме кумулиращ, насищащ ефект. Т.е. ако повтаряме процедурата през 6 месеца например, периодите, през които съответният дегенеративен ефект се е обострял и е предизвиквал нашия дискомфорт, пък ако щете дори и временната ни нетрудостоспособност, постепенно се разреждат. Така постигаме профилактика на конкретната зона, която е слабото място в организма – дисковата херния напр.  Поддържайки тъканите с такава процедура веднъж годишно, ние си създаваме комфорта до следващия курс да нямаме инциденти и да се чувстваме добре.

Пациентите очакват бързи положителни резултати от физиотерапевтичните и рехабилитационни процедури. Доколко реалистичи са тези очаквания и кога се проявява ефектът от подобен тип медицинска грижа?

Много бих искала отново да акцентирам на факта, че физиопроцедурите винаги се назначават след преглед от лекар. Лекарят е и специалистът, който определя техния брой, като отчита вероятността от т.нар. физиопроцедурна реакция. При част от пациентите, обикновено след втория-третия ден, и след първоначалния добър ефект, може да се наблюдава временно влошаване на състоянието. Това е нормална реакция на тъканите спрямо въздействието на различните физикални фактори и пациентът не бива да се смущава. Това всъщност е сигнал, че тъканите реагират. Ние като лекари разясняваме възможността за проява на подобен ефект, който обикновено отшумява в рамките на 24 часа. По отношение на броя на процедурите, искам да отбележим още нещо важно – повечето ни пациенти идват при нас с направление от Здравната каса, което включва определен брой процедури. Те обаче не винаги са достатъчни за постигане на пълен оздравителен ефект.  Тъй като в нашата дейност ние не е просто  следваме броя на заплатените процедури, а  отчитаме и прецизираме необходимостта от тях, при такива случаи продължаваме процедурите извън пакета, поет от Здравната каса, които остават за сметка на нашето лечебно заведение, но пък водят до пълно оздравяване на пациента.

Поемат ли се всички процедури от Здравната каса?

За съжаление не всички процедури, които имаме възможност да изпълняваме, се поемат от НЗОК. Гунафорезата например не се заплаща от Здравната каса, но пък често при нас тя е съчетана с други процедури, които са назначават по преценка на лекаря, и така се включва в крайната себестойност на лечебните грижи, полагани в отделението по физикална и рехабилитационна медицина на МБАЛ „Свети Иван Рилски Габрово“.

Профилактиката е изключително важна за поддържането на добро здраве, какво предлага вашето отделение в тази посока?

Всички процедури, които са с трофични параметри, се използват с профилактична  насоченост по отношение на заболяванията на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система. И да, профилактиката е изключително важна за поддържането на добър здравен статус, затова  моят съвет към пациентите е да отделят време и внимание в тази посока. За всички нас  – и лекари и пациенти, е много по-добре да инвестираме в предотвратяване на предпоставките за влошаване на нашето здраве, отколкото да работим по отстраняване на пораженията върху него.