066 / 99 00 90 info@mbal-ivanrilski.com Ежедневно - денонощно

ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИИ, КУРСОВЕ

Специалност: Образна диагностика

Образование: Медицински Университет-гр. Пловдив – 1979 г., Специалност „Клинична Биохимия” -1988 г., Специалност „ Образна диагностика” – 2019 г., Сертификат за лекар, САЩ – 2003 г., КсавиерУниверситет, САЩ -2007 г.

Професионален опит:Лекар асистент: Катедра „ Химия и Биохимия” – „Молекулярна онкология” /1983-1993 г./ – Медицински Университет – гр.Стара Загора; Лекар ординатор – Спешен Център, Държавна Болница „Проф. Стоян Киркович”/2012-2019 г./; Лекар ординатор в отделение по Образна дагностика в МБАЛ „Св. Иван Рилски”-Габрово от 2020 г.

Постижения: Научни публикации, свързани с молекулярна онкология в областта на канцерогенезата, меланома, ролята на тирозиназата и фенолоксидазата в процеса на меланогенезата, имуномодулатори.
Множество публикации и участия в международни научни конференции и семинари

Отличия: Биография в „WHO’S WHO IN THE WORLD AND THE PROFESSIONALS”
Outstanding People of the 20 th Century – Кембридж Биографичен Център, Англия- за изключителен принос за изследване в областта на онкологията и меланома.

д-р Мариана Рачкова

Образна диагностика