066 / 99 00 90 info@mbal-ivanrilski.com Ежедневно - денонощно

Обява: Конкурс за длъжност „Лекар специализант“

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и във връзка с чл. 47б от Наредба №1 от 22януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата наздравеопазването и Заповед № РД-19-9/29.12.2022г., „МБАЛ Св. Иван РилскиГаброво” ЕООД обявява конкурс за лекар специализант по: 1. Физикална и рехабилитационна медицина в Отделение по физикална […]

Обява за лекар специализант по Образна диагностика

На основание чл.90 и чл.91от КТ и във връзка с чл. 47б от Наредба №1 от22 януари 2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата наздравеопазването и Заповед № РД-19-5/02.08.2023г., МБАЛ „Свети ИванРилски Габрово“ ЕООД обявява конкурс за лекар специализант поОбразна диагностика в Отделение по Образна диагностика– 1 (едно)място. Мястото е финансирано от […]

Четири свободни позиции по клинични специалности в МБАЛ „Св. Иван Рилски Габрово“

МБАЛ „Св. Иван Рилски Габрово“ обявява предложенията си за места, финансирани от държавата по клинични специалности, които се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал.1 от Наредбата №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:1. Вътрешни болести – 1;2. Пневмология и фтизиатрия – 1;3. Образна […]