066 / 99 00 90 info@mbal-ivanrilski.com Ежедневно - денонощно

„МЦ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ГАБРОВО” ЕООД е оборудван с магнитен резонанс от ново поколение отворен тип “S-SCAN” – без тунел. Разположен е в кафез, което неутрализира външните смущения и гарантира доброто качество на образите. Базира се на принципа на радиовълни, възникващи в хомогенно магнитно поле, които се насочват към желаната част от тялото. Магнитно-резонансната томография служи за визуализиране на всички части и области на тялото, без да се използва облъчване с йонизиращи (рентгенови) лъчи, което прави метода безвреден за възрастни и особено подходящ при деца.

Стандартно изледването продължава около 30 – 60 минути, в зависимост от предполагаемия проблем, за който трябва да се съберат множество образи с цел диагностика.

Отвореният дизайн на магнитния резонанс, с който разполага „МЦ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ГАБРОВО”, улеснява диагностицирането на пациенти, страдащи от клаустрофобия (по последни данни около 30% от хората в световен мащаб страдат от клаустрофобия) и разрешава присъствието на родител при изследване на дете, за установяване на непосредствен контакт с него. Отпада необходимостта от пълна анестезия на детето.

Изследването се счита за безвредно и няма ограничение за неговата повторяемост.

При това изследване се наблюдава двуизмерен образ на миокарда в реално време и в движение. Използва се само за диагностика на сърдечни кухини, сърдечна функция, клапни лезии и други.

Ехография на коремни органи, щитовидна жлеза, млечни жлези, полови органи

Ехография на бременни

ЕКГ холтер мониторирането е непрекъснат 24 часов запис на четири канала, отразяващ промените във времето на биоелектричните напрежения, създадени от сърцето в различните фази на неговата дейност. Изследването се прилага при нарушен сърдечен ритъм, исхемична болест.

АH холтер мониторирането е метод на измерване на артериалното налягане с малогабаритен, закрепен на тялото на пациента монитор. В течение на 24 часа прибора регистрира артериалното налягане през нощта и съхранява резултатите от измерванията. Съхранените данни могат да бъдат принтирани. Артериалното налягане се измерва по осцилометричен метод. Изследването се прилага при нарушена сърдечна дейност, нестабилно RR.

Ехографско изследване на тазобедрени стави на новородени

Фиброгастроскопия – това изследване представлява проникване през устата с тънка оптична тръба (фиброгастроскоп), преминава се през хранопровода и се достига до стомаха и началото на дванадесетопръстното черво,  като се търсят заболявания на тези органи. Такива са гастроезофагеалната рефлуксна болест, язвената болест, доброкачествени и злокачествени новообразувания. При необходимост се взима биопсичен материал за хистологично изследване (с оглед   доказване на заболяването) и се правят различни терапевтични манипулации (с цел лечението му).

Фиброколоноскопия – Ендоскопско изследване на долната част на храносмилателната система – право черво и различните отдели на дебелото черво. При нея с помощта на тънка тръба с фиброптична система се оглежда вътрешността на споменатите органи и при необходимост се взима биопсия или се извършват различни терапевтични манипулации.

ЦЕНТЪР ПО ОСТЕОПОРОЗА

Остеопорозата е заболяване, свързано с намаляване плътността на костната маса, в резултат на което скелетът става крехък и се причиняват лесно фрактури. Независимо, че засяга и двата пола, заболяването при жените започва в по-ранна възраст, защото след менопаузата те са по-предразположени към повишена загуба на калций. За да се установи остеопорозата, трябва да се посети специалист, който да направи денситометрия – изследване плътността на костите.
Симптомите: болки в гърба, намаляване на височината, лесни фрактури при леки удари.

Профилактиката включва пълноценна храна, доставяща достатъчно калций.

Медицински център „Св. Иван Рилски“ разполага с многофункционален ултразвуков апарат – клинична система за сърдечни, абдоминални, съдови, акушеро-гинекологични изследвания, както и тиреоидна диагностика и изследвания на други повърхностни структури, изградена на модулен принцип, позволяващ използването на широка гама от трансдюсери с различни характеристики и цели.ж

Ендоскопско изследване на уши, нос и гърло

Лабораторна диагностика

Рентгеновата лаборатория на медицински център „Св.Иван Рилски” в Габрово е открита през 2014г. и предоставя широк спектър от висококачествени услуги за образна диагностика.

Лабораторията е оборудвана с графичен рентгенов комплекс GXR-40S, който е последно поколение система за графични изследвания с високочестотен микропроцесорен рентгенов генератор,осигуряващ прецизно заснемане при много късо експонационно време т.е. при минимално облъчване на пациента. Рентгеновият комплекс разполага и с дигитализираща CR (Computed Radiography ) подсистема за конвертиране на рентгеновите изображения в цифров формат, при която чрез високо чувствителни фосфорни плаки рязко е намалена лъчевата доза на пациента и персонала.

Рентгеновият апарат GXR-40S позволява изследвания на пациенти както в изправено, така и в легнало положение. Оборудването предоставя възможност за следните рентгенографии:

– Раменен пояс и горни крайници
– Таз и долни крайници
– Гръбначен стълб
– Гръден кош,бял дроб и корем
– Череп

Чрез допълнителна работна станция към CR системата ,за удобство на лекарите, цифровите изображения могат да се разглеждат и обработват в специализиран софтуер със следните основни функции:

– Автоматични настройки за яркост и контраст за целия избран образ
– Изобразяване на тъкани с различна плътност ( за целия диапазон от меки и твърди тъкани )
– Увеличаване и намаляване на яркост и контраст
– Увеличаване на образа
– Обръщане на вертикала и хоризонтала
– Работа по автоматичен или ръчно зададен протокол и параметри
– Автоматично и ръчно изпращане на образите във формат DICOM 3.0 до определени работни станции
– Възможност за автоматични корекции при работа
– Ротация на образа
– Печат върху плака или хартия в зависимост от наличния принтер

Софтуерът за преглед и работа с цифровите изображения се предоставя безплатно заедно с направените изследвания (записан на CD ) или отделно,при поискване от лекар.