066 / 99 00 90 info@mbal-ivanrilski.com Ежедневно - денонощно

ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИИ, КУРСОВЕ

Специалности: „Анестезиология и реанимация”

Завършва висше образование в Пловдив, с придобита специалност „Анестезиология и реанимация”. С над 40-годишен професионален стаж, част от които във водещи чуждестранни болници в Алжир, Тунис и Франция. От 2012 г. работи с проф. д-р Аспарух Аспарухов. Присъединява се към екипа на МБАЛ „Свети Иван Рилски Габрово”, за да продължи да доказва, че сред основните предпоставки за  успеха в оздравителния процес на пациентите са личната грижа и персоналното отношение към всеки от тях.

 

 

д-р Лиляна Христова Пулева-Бенкова

Анестезиология и реанимация