066 / 99 00 90 info@mbal-ivanrilski.com Ежедневно - денонощно

Обява: Предложение за места Лекар специализант – 2024

„МБАЛ Св. Иван Рилски Габрово ” ЕООД обявява предложенията си заместа, финансирани от държавата по клинични специалности, които сезаемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал.1 от Наредбата№1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата наздравеопазването: Изисквания към кандидатите: Лицата, които желаят да кандидатстват за предложените места, енеобходимо […]