066 / 99 00 90 info@mbal-ivanrilski.com Ежедневно - денонощно

Магнитен резонанс от ново поколение.

Магнитният резонанс в МЦ „Св. Иван Рилски“ – база 2 е отворен тип „ S-SCAN ”- без тунел. Разположен е в кафез, което неутрализира външните смущения и гарантира доброто качество на образите. Базира се на принципа на радиовълни, възникващи в хомогенно магнитно поле, които се насочват към желаната част от тялото. Магнитно-резонансната томография служи за визуализиране на всички части и области на тялото, без да се използва облъчване с йонизиращи (рентгенови) лъчи, което прави метода безвреден за възрастни и особено подходящ при деца.
Стандартно изследването продължава около 30 – 60 минути, в зависимост от предполагаемия проблем, за който трябва да се съберат множество образи с цел диагностика.
Отвореният дизайн на магнитния резонанс, с който разполага Медицински център „Св. Иван Рилски“ – Габрово, улеснява диагностицирането на пациенти, страдащи от клаустрофобия (по последни данни около 30% от хората в световен мащаб страдат от клаустрофобия) и разрешава присъствието на родител при изследване на дете, за установяване на непосредствен контакт с него. Отпада необходимостта от пълна анестезия на детето.
Изследването се счита за безвредно и няма ограничение за неговата повторяемост.

Повече информация може да намерите на място – в МЦ „Св. Иван Рилски“ 2 / гр. Габрово, бул.“Трети март“ № 9 / и на телефон: 066/803343.