066 / 99 00 90 info@mbal-ivanrilski.com Ежедневно - денонощно

Обява: Предложение за места Лекар специализант – 2024

„МБАЛ Св. Иван Рилски Габрово ” ЕООД обявява предложенията си за
места, финансирани от държавата по клинични специалности, които се
заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал.1 от Наредбата
№1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването:

 1. Вътрешни болести – 1;
 2. Пневмология и фтизиатрия – 1;
 3. Образна диагностика – 1;
 4. Физикална и рехабилитационна медицина – 1;
 5. Кардиология – 1 ;
 6. Нефрология – 1 ;

Изисквания към кандидатите:

 1. Образование –  висше, магистър по медицина;
 2. Членство в БЛС;
 3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер и да не е
  лишено от право да упражнява професията;

Лицата, които желаят да кандидатстват за предложените места, е
необходимо да подадат писмено заявление на адрес: гр. Габрово, бул.
„Трети март“ № 9, всеки работен ден до 10.04.2024 г. от 08.00 ч. до 19.00 ч.