066 / 99 00 90 info@mbal-ivanrilski.com Ежедневно - денонощно

МБАЛ „Свети Иван Рилски“ обявява три места за лекари-специализанти

МБАЛ „ Свети Иван Рилски Габрово ” ЕООД обявява предложенията си за места, финансирани от държавата по клинични специалности, които се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал.1 от Наредбата №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:
1. Вътрешни болести – 1;
2. Пневмология и фтизиатрия – 1;
3. Образна диагностика – 1

Изисквания към кандидатите:
1. Образование – висше, магистър по медицина;
2. Членство в БЛС;
3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер и да не е лишено от право да упражнява професията.

Лицата, които желаят за кандидатстват за предложените места, е необходимо да подадат писмено заявление на адрес: гр. Габрово, бул.„Трети март“ № 9, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.