066 / 99 00 90 info@mbal-ivanrilski.com Ежедневно - денонощно

За нас

Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” e създадена през 2018 г. в гр. Габрово и е 100 % частна собственост. Болницата се разполага в самостоятелна сграда на четири  етажа. Целта на екипа, създал болницата със съдействие на РЗИ и Министерство на здравеопазването, е да допълни съществуващото общинско здравеопазване и да повиши качеството на медицинските грижи, насочени към подобряване качеството на живот и пълноценен здравен статус  на пациентите в региона. Създадени са комфортни условия за лежащоболните, като в болничните стаи има собствен санитарен възел, кабелна телевизия и интернет. Болницата разполага и със собствен паркинг, достатъчен да осигури безпрепятствено паркиране на автомобилите на пациентите и на техните близки.

 Дейността на болницата се осъществява въз основа на актуално разрешение за осъществяване на лечебна дейност, издадено от министъра на здравеопазването с  № МБ - 424 от 03.12.2019 год., на основание чл. 46, ал.2, във връзка с чл. 50, ал.2 от Закона за лечебните заведения.

Съгласно горепосоченото разрешение МБАЛ „ Свети Иван Рилски Габрово” може да осъществява следните дейности: диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ; рехабилитация; диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения; клинични изпитвания на лекарства и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство.

МБАЛ „ Свети Иван Рилски Габрово” може да осъществява дейност по следните основни  специалности: вътрешни болести; пневмология и фтизиатрия; кардиология; нефрология; физикална и рехабилитационна медицина; образна диагностика;

За удобството на пациентите в сградата са създадени условия за комплексно обслужване, като в непосредствена близост са разположени отделения по вътрешни болести, физиотерапия и рехабилитация, образна диагностика, клинична лаборатория, доболнична помощ.

МБАЛ "Свети Иван Рилски Габрово" разполага с:

❖ отделение Вътрешни болести с медицински пециалности: вътрешни болести, кардиология, пневмология и фтизиатрия, нефрология, ендокринология и болести на обмяната;
❖ Отделение по нервни болести
❖ отделение Физикална и рехабилитационна медицина;
❖ отделение Образна диагностика.

Холистичният и мултидисциплинарен подход са основният модел за предоставяне на болнична помощ в МБАЛ "Свети Иван Рилски Габрово". Лечението на причините, а не на следствието, използване на мисленето на болния като лечебен инструмент и  подобряване на комплексното здраве на човека - психично, физическо и духовно, са в основата на съвременната превантивна медицина.

 Високата квалификация на лекарите и професионалистите по здравни грижи, комфортните условия и модерното оборудване на болницата са основните предпоставки за провеждането на комплексно лечение с грижа и отношение към всеки пациент.

В лечебното заведение е изграден единен стандарт за добра медицинска практика, както и система за  контрол на качеството в областта на медицинската дейност и обслужването на пациентите.  Обучението на лекарите се извършва целогодишно чрез системата за продължаващо медицинско обучение; посещение на симпозиоми и конгреси. Това дава възможност да се прилагат достиженията на съвременната медицинска наука и практика.

Медицинските сестри и техническият персонал също поддържат висока квалификация в областта на здравните грижи, превантивната медицина и обучение на пациентите за спазване на  хигиено-диетичен режим след преболедуване.

УПРАВЛЕНИЕ НА БОЛНИЦАТА

УПРАВИТЕЛ -  д-р Добромир Илковски

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - Илияна Донкова

Лекари

+

д-р Грета Данкова

Нефрология
+

д-р Елена Драганова

Пневмология и фтизиатрия
+

д-р Ина Филипова

Вътрешни болести и Нефрология
+

д-р Лъчезар Къчев

Физикална и рехабилитационна медицина
+

д-р Мариана Рачкова

Образна диагностика
+

д-р Мария Митева

Физикална и рехабилитационна медицина
+

д-р Славка Димитрова

Вътрешни болести и Ендокринология
+

д-р Стела Цвяткова

Вътрешни болести и  Кардиология
+

д-р Тома Владимиров

Вътрешни болести и  Кардиология
+

д-р Цветан Дряновски

Пневмология и фтизиатрия

Нашият екип

Обява: Предложение за места Лекар специализант –

„МБАЛ Св. Иван Рилски Габрово ” ЕООД обявява предложенията си заместа, финансирани от държавата по клинични специалности, които сезаемат въз основа на срочен трудов