066 / 99 00 90 info@mbal-ivanrilski.com Ежедневно - денонощно

Допълнителни клинични пътеки по кардиология и нефрология в МБАЛ „Свети Иван Рилски“

Съгласно сключено допълнително споразумение към договора за оказване на болнична помощ с НЗОК, болница „Свети Иван Рилски“-Габрово има разрешение да работи по още пет клинични пътеки, заплащани от Здравната каса.

Четири от тях дават възможност на лечебното заведение да разшири обема медицински грижи в областта на кардиологията, а една е свързана с оказване на здравна грижа в областта на нефрологията. Финансираните от Здравната каса клинични пътеки са:

КП №16 – Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение – в условията на спешност;

КП № 27 – Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибронолитик – в условията на спешност;

КП № 29 – Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация – в условията на спешност и за възраст над 18 години;

КП № 33 – Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения – в условията на спешност и за възраст над 18 години.

КП № 88.1 – Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години.

Така болницата вече работи със Здравната каса по 21 клинични пътеки в областта на кардиологията, нефрологията, пневмологията и фтизиатрията, и физикалната и рехабилитационна медицина, като предоставя висококвалифицирана лечебна помощ на всички здравноосигурени пациенти със съответното направление за хоспитализация, издадено от личния лекар.